Jag har skapat grafiskt material till företaget Conscious Clarity som drivs av Amy Dyer. Conscious Clarity erbjuder kurser och workshops inom Nonviolent Communication, som även brukar kallas för giraffspråket. Inom NVC talar man om att växla mellan ärlighetsbenet och empatibenet när man kommunicerar.