Motivet till Let’s make a pact / Pakten pryder numera min underarm.